Дисципліна «Робочі машини» відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці бакалаврів зі спеціальності “Технологічна освіта”.

Метою курсу є: сформувати  у студентів теоретичні знання, практичні навички та вміння з технології підготовки до роботи, наладки, регулювання та ефективного використання робочих машин у сфері виробництва рослинницької продукції.

Ключові слова: обробіток грунту, сільськогосподарські машини, агротехнічні вимоги, рослинницька продукція.