Електронний курс призначений для студентів спеціальності "Дизайн". Метою викладання навчальної дисципліни «Патентознавство і авторське право» є підготовка спеціалістів, які володіють теоретичною базою та практичними навичками з законодавчих основ набуття, передачі, охорони і захисту прав на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема промислової власності в Україні і світі.

Ключові слова: інтелектуальна власність, патентне право, авторське право, патентовласник,