Дисципліна «Основи логістики» відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці бакалаврів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Метою курсу є: формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напрямку та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Ключові слова: логістика, матеріальний потік, логістична операція, маршрутизація.