Курс «Сучасні інформаційні технології навчання» зорієнтований на підготовку спеціаліста у вищих закладах освіти і повинен забезпечити ознайомлення із основними інформаційними технологіями, а також сформувати вміння та навички роботи з хмарними технологіями.

Метою курсу є формування теоретичної бази знань в студентів з сучасних інформаційних технологій та практичних навичок їх використання  у повсякденній практичній діяльності.

Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології, інформаційні засоби, хмарні технології.