Курс "Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі" призначений для студентів хіміко-біологічного факультету спеціальностей середня освіта "Хімія" та Середня освіта "Біологія"

Основне завдання  курсу "Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі" –

розвиток предметних та технологічних компетентностей у галузі  інформаційно-комунікаційних технологій  для якісного їх використання в проектній діяльності;формування вміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють формуванню наукового мислення, дослідницької діяльності, критичне оцінювання інформації, доцільне використання програмних засобів

Ключові слова: STEM-проекти, кібербезпека, хмарні технології, інтернет-речей, віртуальні лабораторії