Курс «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» розрахований для студентів спеціальності "Середня освіта (Географія) географічного факультету


Метою курсу «Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі» є розвиток у студентів предметної інформаційно-цифрової компетентності,   критичного мислення, інформаційної й медіа-грамотності,  алгоритмічного мислення, кібербезпеці, розв'язування  практико-орієнтованих завдань.


Ключові слова: проектне навчання, хмарні технології, STEAM-проекти, геоінформаційні системи