Вибіркова дисципліна літературного спрямування

Скуратко Тетяна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент

кафедра теорії і методики української та світової літератури

другий (магістерський) рівень вищої освіти

спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

3 кредити ECTS

2 курс, І семестр 2020-2021 року

 Анотація дисципліни:

Метою дисципліни є формувати у студентів розуміння закономірностей розвитку української літератури як естетичного феномену й суспільного явища з оригінальною жанровою та стильовою системою, розвивати креативний, інтелектуальний та професійний потенціал майбутнього філолога, його професійні навички; формувати читацькі компетентності аналізу поетичних та прозових текстів, ознайомити із філософсько-теоретичними основами стильових течій і напрямів.