Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальнjcns 231 Соціальна робота

Мета навчальної дисципліни – Формування у студентів теоретичних уявлень про майбутню професію, про соціальну сферу, об’єкт і предмет дослідження соціальної роботи та основні категорії, розкриття специфіки соціальної діяльності та її гуманістичної спрямованості.

Ключові слова: професія, соціальна сфера, соціальна політика, соціальний працівник, соціальна робота, функції і обов’язки соціального працівника, спеціалізації соціального працівника, принципи та етичні аспекти професійної діяльності, система служб соціальної роботи