Електронний курс призначений для вивчення дисципліни «Історія соціальної роботи» студентами 1-го курсу спеціальності «Соціальна робота». У курсі розглядаються питання виникнення, становлення і розвитку соціальної роботи як самостійної галузі наукового знання та професійного виду діяльності, концепцій і технологій соціальної роботи.

Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник, професіоналізація, соціальна допомога, соціальна опіка, соціальне забезпечення.