Основною метою викладання навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» є пізнання та осмислення конституцій провідних держав світу, вивчення основних механізмів (моделей) конституційно-правового регулювання головних інститутів конституційного права зарубіжних держав.

У курсі висвітлюються найважливіші тенденції розвитку сучасного конституціоналізму. Розглядаються основні інститути конституційного права (основ конституційного ладу, конституційного статусу людини і громадянина, безпосередньої демократії, парламентаризму, президентства та ін.).