Основною метою викладання навчальної дисципліни «Основи криптографії» є формування, у здобувачів першого рівня вищої освіти цілісної, системності, логічної послідовності емпіричних і теоретичних знань з алгоритмічних аспектів теорії чисел і їх застосування в сучасній криптографії, сучасних методів криптографічного захисту інформації та теорії секретних систем, основ криптографічних протоколів, практичних навичок використання криптографічних систем DES, AES, RSA, Діффі-Хеллмана тощо.

Ключові слова: теорія чисел, криптографічний захист, криптографічні протоколи, криптографічні секретні системи, методи захисту.