Курс «Математична логіка» зорієнтований на підготовку спеціаліста у вищих закладах освіти та формування  основ з математичної логіки.

Метою курсу є формування основ з математичної логіки та використання  знань, вмінь та навичків у професійній діяльності.

Ключові слова: інформація,  дані, логічні основи, числення, пропозиційна логіка, секвенції, ізоморфізми, метод резолюцій.