Електронний курс "Основи інформатики з елементами програмування" призначений для студентів спеціальності "Початкова освіта". У курсі розглядаються основи програмування при вивченні інформатики у 2 - 4 класах, можливості роботи в об'єктно-орієнтованому середовищі Scratch.

Ключові слова: програмування, проект, скрипт, Scratch.