Електронний курс "Основи інформатики з елементами програмування" призначений для студентів спеціальності "Початкова освіта". У курсі розглядаються основи програмування при вивченні інформатики у 2 - 4 класах, можливості роботи в об'єктно-орієнтованому середовищі Scratch.

Ключові слова: програмування, проект, скрипт, Scratch.


The course "Fundamentals of Computer Science with Elements of Programming" is intended for students of specialty "Elementary education". The course deals with the basics of programming in the study of computer science in grades 2 - 4, the possibility of working in an object-oriented Scratch program.