Анотація

           Вибіркова дисципліна «Українська неологія та неографія» передбачає ознайомлення студентів із новою мовознавчою галуззю – неологією.  

Проблематика курсу об’єднує такі питання:

-         теоретичні засади вивчення неологічної лексики;

-         головні проблеми сучасної неології;

-         історія дослідження неологізмів у сучасному мовознавстві;

-         ознайомлення з основними теоретичними працями;

-         сучасна неологічна термінологія;

-         аналіз авторських лексичних неологізмів у поетичних та прозових творах;

-         основні здобутки і перспективи української індивідуально-авторської неографії (створення словників лексичних неологізмів).

Курс сприяє оволодінню студентами практичними вміннями та навиками здійснювати повний лінгвістичний аналіз художнього тексту, формувати мовний портрет письменників.