Курс призначений для магістрантів спеціальності 073 "Менеджмент" другого року навчання.

Мета - розкриття основних проблем сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, передвищої, вищої, додаткової), тенденцій розвитку, змісту та технологій навчання, методів формування професійного мислення; розвиток професійно значущих якостей та властивостей особистості.

Завдання курсу: засвоєння магістрантами системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності; оволодіння змістом професійної освіти, що визначається соціальним замовленням і змінюється відповідно до суспільного і науково-технічного прогресу; оволодіння системним світоглядом та модельним мисленням; розвиток професійно-педагогічної спрямованості фахівців сучасної неперервної професійної освіти;формування професійно-педагогічної компетентності як здатності педагога кваліфіковано здійснювати професійне навчання й виховання в межах конкретної професії на рівні вимог, установлених стандартами професійної освіти на основі поєднання техніко-технологічних та психолого-педагогічних знань, умінь і навичок; підготовка фахівця як креативної та гуманної особистості.