Даний курс розроблено для студентів непрофільних спеціальностей на базі навчально-методичного комплексу On Screen.