Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами ІV курсу інженерно-педагогічного факультету спеціальностей: технології навчання, компютерні технології, технологічна освіта.

У курсі подано стисло граматичний та лексичний матеріал, який перевіряється тестами. Запропоновано  для опрацювання 10 фахових текстів, для володіння професійною лексикоюта та заліковий тест.

Ключові слова: граматика, лексикон, фаховий текст, словник, іншомовні слова.