Дистанційний навчальний курс дисципліни "Сучасна українська мова з практикумом. Синтаксис. Пунктуація".

Курс призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета: поглиблення й засвоєння нових теоретичних відомостей з синтаксису і пунктуації сучасної української літературної мови; виявлення самобутніх рис сучасної української літературної мови на синтаксичному рівні; удосконалення навичок синтаксичного й пунктуаційного аналізу речень; підвищення культури мовлення майбутніх педагогів і формування в них комунікативної  компетенції.

Ключові слова: синтаксис, пунктуація, просте речення, ускладнене речення, складне речення, пунктограма.