Навчальна дисципліна для магістрантів спеціальності 231 "Соціальна робота" .

Мета: Формування у магістрантів теоретичних уявлень про майбутню професію, про медіаторську діяльність як галузь гуманітарного знання, її об’єкт і предмет дослідження та основні категорії, розкриття процесу організації та проведення ділових прийомів4 знайомство з основними підходами до вивчення та аналізу конфліктів.