Електронний курс "Агрохімія" призначений для студентів 1 курсу спеціальності 202 Захист і карантин рослин. Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи  агрохімії на основі вивчення питань мінерального живлення рослин, хімізації сільського господарства, збереження і раціонального використання земель тощо.

Ключові слова: агрохімія, рослина, добриво, ґрунт.