Електронний курс "Землеробство з основами ґрунтознавства" призначений для студентів 1 курсу спеціальності 202 Захист і карантин рослин. Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи  ґрунтознавства і землеробства на основі вивчення питань генезису й еволюції ґрунтів, їх властивостей і режимів, обробітку з метою збереження і раціонального використання.

Ключові слова: ґрунт, ґрунтознавство, землеробство.