Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами-магістрантами  1 курсу спеціальності 101 "Екологія". У курсі розглядаються питання реалізації концепції етногенезу етнічних спільнот у взаємозвязку з природно-географічними умовами етнічної території, а також вивчаються проблеми, як теоретичного, так і прикладного характеру, повязані з формування екофобних та екофільних стратегій взаємодії етносу з довкіллям.  

Ключові слова: етнічна екологія, етнічна спільнота, етногенез, екофільна стратегія природокористування, екофобна стратегія взаємодії з природою, "химерний етнос".