Геронтологія - наука про старіння
Геріатрія - вчення про хвороби людей літнього і старечого віку: особливостях їх клінічного перебігу, лікування, профілактики, організації медичної і соціальної допомоги