Значно вищий рівень формування професіоналізму пов'язаний із розвитком у вчителя вмінь не тільки породжувати новаторські підходи, ідеї і застосовувати їх, але й оцінювати їх ефективність із позицій науки, щоб обґрунтовано пропонувати їх до впровадження. Без участі науки тут не обійтися, тому що новації, ізольовані від неї, не мають перспективи. Вони «прив’язані» до конкретної діяльності вчителя, його особистості, умов праці. Справжній професіоналізм учителя містить поінформованість про останні дослідницькі результати. Найвищий рівень професіоналізму – самостійна дослідницька діяльність. Він характеризується здатністю педагога до інноваційної і дослідницької діяльності. Шлях до нього один – постійний зв’язок наукової та навчальної діяльності, нескінченне осмислення своєї роботи, її аналіз з позиції педагогічної науки та повсякчасне вдосконалення. 

Дана дисципліна покликана допомогти здобувачу вищої освіти набути компетентності дослідницької діяльності, необхідної для кожного науково-педагогічного і педагогічного працівника з метою творчого пристосування до різнопланових змін педагогічного процесу.