Електронний курс призначений для вивчення вибіркової дисципліни «Динаміка регіонального іменника» студентами 4 курсу спеціальності (українська мова і література). У курсі розглядаються теоретичні засади антропоніміки як галузі мовознавства; особове ім’я як знак ідентифікації та індивідуалізації особи; динаміка регіонального іменникá (на прикладі аналізу чоловічих та жіночих імен певної території).

       

Ключові слова: антропоніміка, антропонімікон, іменнúк, особове ім’я, жіночі імена,

чоловічі імена.