Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальності Менеджмент соціокультурної діяльності

Мета навчальної дисципліни – орієнтування студентів щодо: змісту соціокультурної діяльності, її об’єктивної зумовленості та ролі в сучасному суспільстві України; функцій, принципів, історико-культурних та морально-етичних, організаційних засад соціокультурної діяльності; категоріального апарату спеціальності; формування знань, умінь і навичок менеджера соціокультурної діяльності як основи організації функціонування установ соціокультурної сфери; професійної етики менеджера соціокультурної діяльності

Ключові слова: соціокультурна діяльність, соціокультурна сфера, дозвілля, види спеціальних подій, напрямки, способи організації дозвілля