Викладач - Сорока Ольга Вікторівна доктор педагогічних наук, доцент 

Науковці ТНПУ: 

Електронний курс "Тайм-менеджмент" призначений для студентів другого (магістерського) рівня галузі знань 23 "Соціальна робота" спеціальності 231 "Соціальна робота".

Метою навчальної дисципліни є оволодіння практичними
знаннями, уміннями й навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних
особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток умінь організовувати особисту працю і власний час.

Ключові слова: тайм-менеджент, технології тайм-менеджменту, самоменеджмент, постановка цілей, планування і організація часу, поглиначі часу.