Дистанційний навчальний курс дисципліни "Спецкурс з української мови. Літературне редагування".
Курс призначений для студентів спеціальності 013 Початкова освіта

Мета курсу - ознайомити студентів із особливостями літературного редагування, удосконалення мови та стилю авторського тексту. 

Ключові компетентності: комунікативна, навчально-пізнавальна.

Ключові слова: мовна норма, редагування, коректурні знаки.