Даний курс "Психологія" призначений для студентів факультету мистецтв спеціальностей "Дизайн" та "Театральне мистецтво". КУрс дає можливість засвоїти основи психологічних знань, сформувати понятійний апарат. Зміст курсу складають такі поняття: психологія, психіка, метод, діяльність, особистість, спілкування, психологія міжособистісних взаємин, увага, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, емоції і почуття, воля, темперамент, характер, здібності. Засвоєні знання дадуть можливість адекватно розуміти свій внутрішній світ та внутрішній світ інших людей для того, щоб розуміти себе, вміти прогнозувати свої вчинки та вчинки інших людей.