Електронний курс призначений для вивчення вибіркової навчальної дисципліни "Методика навчання іноземних мов осіб з особливими освітніми потребами". У курсі розглядається впровадження інклюзивної освіти в Україні і світі, особливості організації навчання іноземної мови осіб з особливими освітніми потребами.

Ключові слова: інклюзія, особи з особливими освітніми потребами,  навчання іноземних мов, технології інклюзивного навчання, навчальні ресурси.