Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами І курсу спеціальностей  014.06 Середня освіта (Хімія). У курсі розглядаються: будова і життєдіяльність тварин, видовий склад, їх поширення, зв'язок з місцем існування, закономірності індивідуального і історичного розвитку.

Ключові слова: безхребетні, систематика, життєвий цикл