Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу   факультету ІПП спеціальності: початкова освіта.

У курсі подано стисло граматичний та лексичний матеріал, який перевіряється тестами. Запропоновано  для опрацювання 10 фахових текстів, для володіння професійною лексикою та та заліковий тест.

Ключові слова: граматика, лексикон, фаховий текст, словник, іншомовні слова.