Електронний курс «Програмне забезпечення комп'ютерних систем» призначений для студентів фізико-математичного факультету та зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців у галузі ІТ, формування у них практичних навичків роботи з прикладного програмного забезпечення, а також для формування вмінь та навичків роботи з офісними та графічними пакетами, програмами опрацювання відео- та медіа- даними. Метою курсу є формування практичних навичок використання сучасного програмного забезпечення у практичній діяльності.

Ключові слова: текстовий процесор, електронні таблиці, бази даних, презентації, графічні редактори.