Запропоновані  матеріали  розроблені для тих, хто приймає стратегічні рішення, спрямовані на впровадження ІКТ, тобто є каталізатором трансформації системи освіти. ІКТ-політика в галузі освіти  - точне формулювання пріоритетів і планів - може з'єднати ІКТ-інновації з іншими змінами в навчальних програмах і оцінюванні знань, з професійним розвитком, методами викладання і навчання, а також з дослідженнями та оцінюванням.

За допомогою цих матеріалів ми  прагнемо підтримати процес створення і розвитку ІКТ-політики в освіті і трансформацію системи освіти в цілому, надаючи державним структурам широкий спектр потужних і універсальних інструментів для створення освітньої політики,