Предметом вивчення  навчальної дисципліни є освоєння студентом технологій та методів створення та обробки векторної і растрової комп’ютерної графіки у середовищах Indesign та Adobe Photoshop з метою розміщення їх у друкованій продукції та на web-сайтах. А також набуття теоретичних та практичних навиків для обробки та створення цифрових зображень інформаційного характеру.

Метою викладання навчальної дисципліни “ Графічні інтерпритації інформації  Fotoshop\ InDesign \ Інфографіка” є набуття знань, вмінь і навичок для художньої обробки растрових зображень у середовищі Adobe. Photoshop  та створення і обробки векторної графіки засобами графічного пакету Indesign; засвоєння оновних прийомів корекції цифрових фотографій; набуття теоретичних та практичних навичок для дизайну інформаційних повідомлень, web-сайтів та інфографіки і друкованої продукції.

Основними завданнями вивчення дисципліни “ Графічні інтерпритації інформації  Fotoshop\ InDesign \ Інфографіка ” є формування у майбутніх журналістів  систем знань, умінь  і навичок, необхідних для створення дизайнерських інформаційних цифрових зображень за допомогою комп’ютерної графіки, розвивати просторове мислення, художній смак, розумову активність і творчість, оволодіти теоретичними і практичними основами створення інфографіки, цифрової верстки друкованих та цифрових видань та художньої ретуші фотографій.

ключові слова: Графічні інтерпритації інформації,   Інфографіка,  Fotoshop, InDesign