Мета навчальної дисципліни «Політичні системи світу»: дати майбутнім магістрам зі спеціальності «Журналістика» наукові уявлення про найбільш важливі концепції політичних систем світу, про сутність, структуру і типологію політичних систем, про порівняльний аналіз в дослідженні цих систем, про закономірності формування демократії і громадянського суспільства як сучасних форм передового розвитку.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадянські права, демократія, держава, лібералізм, політична система, політична свідомість, політичний конфлікт, політичні відносини, тоталітаризм.