Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності 

"Середня освіта. Мова і література (англійська)". У курсі подані основні лексичні одиниці по темах, вправи для їх засвоєння та закріплення. Також у курсі містять додаткові завдання та зразки підготування проектів.