Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1 курсу спеціальності 

*014.02 — Середня освіта. Мова і література (англійська). У курсі подані основні лексичні одиниці по темах, вправи для їх засвоєння та закріплення. Також у курсі містять додаткові завдання та зразки підготування проектів.