Курс "Методика навчання фізики" призначений для підготовки студентів за спеціальністю 6.040203 (Фізика) до викладання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах. В курсі розглядаються теоретичні основи методики навчання фізики і науково-методичний аналіз всіх розділів шкільного курсу фізики.

Ключові слова: методика навчання фізики, теорія і практика навчання фізики.