Курс призначений для магістрів географів.

Мета дисципліни - освоїти основні методи прикладних фізико-географічних досліджень для різних галузей господарства. Навчити студентів виявляти та оцінювати просторово-часові відмінності фізико-географічних умов територій. Навчити студентів оцінювати стійкість природних систем до антропогенного навантаження.  Оволодіти методами географічного прогнозування  розвитку території під дією господарської діяльності.

Ключові слова: прикладні фізико-географічні дослідження, стійкість ландшафтних комплексів, географічне прогнозування розвитку території, природокористування, природно-ресурсний потенціал.