Курс «Комп'ютерна практика» зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців  та формування у них практичних навичків роботи з комп'ютерних систем, прикладного програмного забезпечення, а також для формування вмінь та навичків роботи з офісними та графічними пакетами,

Метою курсу є формування теоретичної  бази знань  практичних навичків роботи з комп'ютерних систем, прикладного програмного забезпечення  та використання  у  професійній діяльності.

Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології, комп'ютерні системи, програмне забезпечення, офісні пакети.