Фізичне виховання як педагогічний процес є специфічним видом людської діяльності, в якому соціальна активність викладача (тренера, вчителя) спрямована на студента. Фізична культура в даному випадку виступає в якості способу і засобу цієї діяльності і її нового результату, який використовується в подальшій суспільній практиці.

Як складова, органічна частина загальної системи національного виховання сучасної вітчизняної школи, фізичне виховання ставить за мету забезпечення повноцінного фізичного і психічного розвитку студентів, збереження і зміцнення їх фізичного і духовного здоров’я та формування особистої фізичної культури.