Електронний курс "Економічна теорія" (частина 2)  призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу географічного факультету спеціальності "Туризм" у 2 семестрі.

У курсі розглядаються фінанси та фінанси підприємств, ціноутворення у галузі туризму.

Ключові слова: фінанси, кредит, податки, ціна, структура ціни