Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та програмні засоби, які реалізують концепцію хмарних обчислень. Основні завдання курсу ілюструються на прикладі загальнодоступних та приватних хмарних платформ.

Ключові слова: хмарні обчислення, моделі розгортання хмарних технологій, сервісні моделі доступу до хмарних технологій.