Електронний курс призначений для студентів ІІІ курсу філологічного факультету, що вивчають англійську мову як другу спеціальність. Предметом вивчення курсу «Лексикологія» є слово як основна номінативна одиниця мови, а також словниковий склад (лексикон) та його фразеологічний фонд як лексико-семантична система.