Навчальний курс для магістрантів І курсу спеціальності 014 Середня освіта. Трудове навчання та технології.

Запропоновано програму навчальної дисципліни, зміст лекцій, завдання і методичні вказівки до виконання практичних робіт, завдання для поточного і підсумкового оцінювання, критерії оцінювання.

Ключові слова: оснащення, ручний електрифікований інструмент, принцип роботи, правила безпеки праці.