Спецкурс "Машинне навчання"зорієнтований на підготовку магістрів у вищих закладах освіти і повинен забезпечити ознайомлення із основними машинними технологіями навчання, а також сформувати вміння та навички роботи з машинним навчанням..

Метою курсу є формування теоретичної бази знань в магістрантів  з технологій машинного навчання та практичних навичок їх використання  у професійній діяльності.

Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології, машинне навчання