Курс «Програмне забезпечення комп'ютерних систем» зорієнтований на підготовку майбутніх фахівців у галузі ІТ та формування у них практичних навичків роботи з програмним забезпеченням, а також для формування вмінь та навичків роботи з графічними та відео-пакетами..

Метою курсу є формування теоретичної  бази знань  практичних навичків роботи з програмним забезпеченням комп'ютерних систем та використання їх  у повсякденній практичній  та професійній діяльності.

Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, інформаційні технології, програмне забезпечення, графічні пакети, відео-редактори.