Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу спеціальності (Історія). Курс «Нова історія країн Європи й Америки 1640-1789» спрямований на вивчення історії нового часу, основних етапів, процесів і подій європейської і американської історії з 1640 по 1789 рр. в контексті основних тенденцій розвитку світу. 

Метою курсу “Нова історія країн Європи й Америки (1640–1789)” є з’ясування основних тенденцій та закономірностей розвитку країн Європи й Америки від 1640 до 1789 рр., аналіз особливостей генезису капіталізму, процесів модернізації політичного та соціально-економічного ладу, еволюції форм державного правління, характеристики суспільної свідомості, їх внеску у формування суспільства нового часу та консолідацію народів на сучасному етапі розвитку людства.