Програмування

Метою викладання навчальної дисципліни  навчити студентів самостійно будувати програми різної складності мовою Python з використанням структурно-модульного методу програмування, застосувати грамотний стиль програмування; побудувати структурований алгоритм обробки базових структур даних; програмно реалізувати алгоритм у вигляді окремої програми; виділити загальні методи обробки даних у окремі процедурні блоки та запрограмувати їх.

ключові слова: Python,  мовапрограмування,  Історія мови Python, основні алгоритмічні конструкції, вбудовані типи даних, вирази, Імена, об'єктно-орієнтоване програмування